در حال بارگذاری ویدیو ...

ریکاوری-اطلاعات-هارد-ضربه-خورده-مرکز-هارد-ایران

مرکز هارد ایران
مرکز هارد ایران

مرکز هارد ایران | زمانی که هارد دیسک ضربه می خورد یا هارد از ارتفاع روی زمین می افتد و یا هارد دیسک به صدا می افتد باعث خرابی و از دست رفتن هد می شود و دیگر دستگاه هارد را شناسایی نمی کند یا ممکن است به سختی شناسایی کند
هر چه به این هارد فشار بیشتری وارد شود دیسک های هارد توسط هد خراشیده یا سایٔیده خواهد شد
واین یعنی از دست دادن همیشگی اطلاعات

#ریکاوری_اطلاعات_جراحی_و_تعمیر_هارد
#جراحی_هارد_و_تعویض_هد_هارد
#IHC
#کلینیک_تخصصی_ریکاوری_اطلاعات_مرکز_هارد_ایران

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ریکاوری-اطلاعات-هارد-ضربه-خورده-مرکز-هارد-ایران

۱ لایک
۰ نظر

مرکز هارد ایران | زمانی که هارد دیسک ضربه می خورد یا هارد از ارتفاع روی زمین می افتد و یا هارد دیسک به صدا می افتد باعث خرابی و از دست رفتن هد می شود و دیگر دستگاه هارد را شناسایی نمی کند یا ممکن است به سختی شناسایی کند
هر چه به این هارد فشار بیشتری وارد شود دیسک های هارد توسط هد خراشیده یا سایٔیده خواهد شد
واین یعنی از دست دادن همیشگی اطلاعات

#ریکاوری_اطلاعات_جراحی_و_تعمیر_هارد
#جراحی_هارد_و_تعویض_هد_هارد
#IHC
#کلینیک_تخصصی_ریکاوری_اطلاعات_مرکز_هارد_ایران

علم و فن آوری