Skip to main content
۷۰۹ بازدید

  • ✘closed✘
  • .
  • بسته شد
  • ڔۏڿڪ...*آنلاینم*
  • Mina

S 300

دارای توانایی پی گیری همزمان 100 هدف، انهدام 12 هدف تا ارتفاع 27 کیلومتری و فاصلۀ 150 کیلومتری...