در حال بارگذاری ویدیو ...

تحلیل هرم سنی-جنسی در تعیین بازار هدف مشتریان | علی خادم الرضا

علی خادم الرضا
علی خادم الرضا

در این ویدئو درباره معیارهای جمعیت شناختی در تقسیم بندی بازار و انتخاب بازار هدف صحبت شده است. یکی از این معیارهای بررسی هرم سنی-جنسی است که در آن روند تغییرات اندازه جمعیت مشاهده می شود.

از آنجا که تغییرات جمعیتی از قابل پیش بینی ترین مولفه های تحلیل محیط کسب و کار هستند، به این ترتیب می توان برای زمان های طولانی مدت صحت آن را در نظر داشت و بر اساس آن برای کسب و کار برنامه ریزی کرد.

از بررسی هرم سنی-جنسی می توان برای تشخیص فرصت در کارآفرینی، برنامه ریزی استراتژیک، تقسیم بندی بازار و انتخاب بازار هدف در مدیریت بازاریابی و مدل کسب و کار استفاده کرد.

https://alikhademoreza.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

علی خادم الرضا؛ معلم مولف و مشاور کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تحلیل هرم سنی-جنسی در تعیین بازار هدف مشتریان | علی خادم الرضا

۲ لایک
۰ نظر

در این ویدئو درباره معیارهای جمعیت شناختی در تقسیم بندی بازار و انتخاب بازار هدف صحبت شده است. یکی از این معیارهای بررسی هرم سنی-جنسی است که در آن روند تغییرات اندازه جمعیت مشاهده می شود.

از آنجا که تغییرات جمعیتی از قابل پیش بینی ترین مولفه های تحلیل محیط کسب و کار هستند، به این ترتیب می توان برای زمان های طولانی مدت صحت آن را در نظر داشت و بر اساس آن برای کسب و کار برنامه ریزی کرد.

از بررسی هرم سنی-جنسی می توان برای تشخیص فرصت در کارآفرینی، برنامه ریزی استراتژیک، تقسیم بندی بازار و انتخاب بازار هدف در مدیریت بازاریابی و مدل کسب و کار استفاده کرد.

https://alikhademoreza.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

علی خادم الرضا؛ معلم مولف و مشاور کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

آموزش