در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلوسوفیا 11 - قراردادگرایی و معنای زندگی

omidesaba
کانال تایید شده omidesaba

قراردادگرایان معتقد هستند، معنای زندگی در گروه پایبندی به قراردادهایی است که آدمیان آنها را پذیرفته‌اند.
عده‌ای از فیلسوفان بر این باورند که دینداران، کسانی‌اند که با خداوند وارد قرارداد و مواضعه می‌شوند. آنها با خداوند قرارداد می‌بندند و تعهد و عمل به این قراردادهاست که زندگی دینداران را با معنا می‌کند.
در این گفتار به معنای زندگی و نسبت آن با قراردادگرایی می‌پردازیم...

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلوسوفیا 11 - قراردادگرایی و معنای زندگی

۱ لایک
۰ نظر

قراردادگرایان معتقد هستند، معنای زندگی در گروه پایبندی به قراردادهایی است که آدمیان آنها را پذیرفته‌اند.
عده‌ای از فیلسوفان بر این باورند که دینداران، کسانی‌اند که با خداوند وارد قرارداد و مواضعه می‌شوند. آنها با خداوند قرارداد می‌بندند و تعهد و عمل به این قراردادهاست که زندگی دینداران را با معنا می‌کند.
در این گفتار به معنای زندگی و نسبت آن با قراردادگرایی می‌پردازیم...

آموزش