در حال بارگذاری ویدیو ...

اصول اقتصادی امام خمینی تکیه‌ی بر اقتصاد ملی، تکیه‌ی به خودکفائی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع است؛ دفاع از طبقات محروم است؛

علی پیام
علی پیام

رهبر معظم انقلاب در بیانی شیوا نگاه امام راحل را در اقتصاد تبیین میفرمایند: مقابله‌ی با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت ، اینها در کنار هم - امام فرهنگ ظالمانه‌ی سرمایه‌داری را رد میکند، اما احترام به مالکیت، احترام به سرمایه، احترام به کار را مورد تأکید قرار میدهد؛ همچنین هضم نشدن در اقتصاد جهانی؛ استقلال در اقتصاد ملی؛ اینها اصول امام در زمینه‌ی اقتصاد است؛ اینها چیزهائی است که در فرمایشات امام واضح است

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال