در حال بارگذاری ویدیو ...

صحبتهای علی خادم الرضا در گپ و گفت کسب و کار درباره چالشهای کارآفرینی

۶۵ بازدید
۰ نظر گزارش تخلف
کیمیا فکر بزرگ
کیمیا فکر بزرگ

صحبتهای علی خادم الرضا در گپ و گفت کسب و کار که با همت موبایل آباد و با شرکت برخی از فعالان، پیشگامان و مدرسان کسب و کارهای نوین و با موضوع بررسی مشکلات و چالشهای فضای کاری استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی دیجیتال بزگرار شد. تهران، تابستان 1398، باشگاه انقلاب تهران.

وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا

مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار

DBA کارآفرینی دانشگاه تهران

MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد

MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد

MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهرانhttps://Alikhademoreza.ir
دوره آموزشی کارآفرینی اینترنتی:
http://alikhademoreza.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/

کتاب آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟
http://alikhademoreza.ir/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%a8/

علی خادم الرضا
مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار
DBA کارآفرینی دانشگاه تهران
MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران
http://alikhademoreza.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86

https://alikhademoreza.ir/%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/

https://alikhademoreza.ir/product/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/

https://alikhademoreza.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال