در حال بارگذاری ویدیو ...

مترجم همزمان دکتر وحید طائب نیا

دکتر وحید طائب نیا
دکتر وحید طائب نیا

ترجم همزمان دکتر وحید طائب نیا متخصص در ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی برای کنگره راه ها و درمان سرطان خون با توجه به داروهای جدید درمانی ترجمه همزمان همایش شرکت CERTIUS در سفارت اتریش در ایران. ویدیوها و اطلاعات بیشتر در لینک زیر : www.motarjem-iran.com 22909391 22924282 09120292129

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال