در حال بارگذاری ویدیو ...

ثبت موسیقی لر در فهرست میراث ملی؛ دایه دایه وقت جنگه شکوهی از موسیقی لر در ایران

ارکست سمفونی موسیقی فیلم
ارکست سمفونی موسیقی فیلم

این اثر موسیقایی از زمان احمد شاه قاجار خلق شده و در هر برهه تاریخی توانسته مخاطبان جدیدی را با خود همراه کند. آن هم بواسطه ملودی، شعر و مضمونش.
عصر ایران؛ سحر طاعتی ــ دایه دایه یک میراث فرهنگی ناملموس قوم لر است که نقش و کارکرد فرهنگی واجتماعی اش در بین قوم لر مدنظر شورای ملی ثبت آثار میراث فرهنگی ناملموس بوده، اما فاکتورهای موسیقایی و ادبی اش چنان بوده که از میان 30 پرونده از استانهای مختلف توانسته ثبت ملی شود.

دایه دایه در فهرست میراث ناملموس ثبت شده اما نه صرفا با معیارهای موسیقایی اش بلکه به خاطر نقش و کارکرد این اثر طی دورانهای مختلف و تاثیرش بر جریانات اجتماعی.

این اثر موسیقایی از زمان احمد شاه قاجار خلق شده . یک اثر موسیقایی در تلفیق با شعری محلی که نه تنها طی سالهای سال با ذائقه شنیداری بیگانه نشده بلکه در هر برهه تاریخی توانسته مخاطبان جدیدی را با خود همراه کند .آن هم بواسطه ملودی ،شعر و مضمونش.

دایه دایه وقت جنگه بیشتر با صدای رضا سقایی میان مردم شنیده شده آن هم بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق اما نخسین راوی آن غلام جمشیدی بوده و بعدها خوانندگان دیگری آن را خوانده اند اما آنچه این روزها باعث ثبت آن در فهرست ملی میراث ناملوس شده ترانه و ملودی آن است نه صدای خواننده ای خاص

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ثبت موسیقی لر در فهرست میراث ملی؛ دایه دایه وقت جنگه شکوهی از موسیقی لر در ایران

۳ لایک
۰ نظر

این اثر موسیقایی از زمان احمد شاه قاجار خلق شده و در هر برهه تاریخی توانسته مخاطبان جدیدی را با خود همراه کند. آن هم بواسطه ملودی، شعر و مضمونش.
عصر ایران؛ سحر طاعتی ــ دایه دایه یک میراث فرهنگی ناملموس قوم لر است که نقش و کارکرد فرهنگی واجتماعی اش در بین قوم لر مدنظر شورای ملی ثبت آثار میراث فرهنگی ناملموس بوده، اما فاکتورهای موسیقایی و ادبی اش چنان بوده که از میان 30 پرونده از استانهای مختلف توانسته ثبت ملی شود.

دایه دایه در فهرست میراث ناملموس ثبت شده اما نه صرفا با معیارهای موسیقایی اش بلکه به خاطر نقش و کارکرد این اثر طی دورانهای مختلف و تاثیرش بر جریانات اجتماعی.

این اثر موسیقایی از زمان احمد شاه قاجار خلق شده . یک اثر موسیقایی در تلفیق با شعری محلی که نه تنها طی سالهای سال با ذائقه شنیداری بیگانه نشده بلکه در هر برهه تاریخی توانسته مخاطبان جدیدی را با خود همراه کند .آن هم بواسطه ملودی ،شعر و مضمونش.

دایه دایه وقت جنگه بیشتر با صدای رضا سقایی میان مردم شنیده شده آن هم بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق اما نخسین راوی آن غلام جمشیدی بوده و بعدها خوانندگان دیگری آن را خوانده اند اما آنچه این روزها باعث ثبت آن در فهرست ملی میراث ناملوس شده ترانه و ملودی آن است نه صدای خواننده ای خاص

موسیقی و هنر