Skip to main content
۱,۰۲۲ بازدید

  • یوسف

خطرناکترین ماهی دنیا !

funnyvines
funnyvines
منتشر شده در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۶

پیرانا که گاهی به‌صورت پیرانیا هم نوشته می‌شود یک گروه از ماهیان آب شیرین است که در رودهای آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند. پیرانا یکی از گروه‌های ماهیان گوشت‌خوار است و دندان‌های بسیار تیزی دارد.