در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش لغات زبان انگلیسی در مورد قرنطینه خانگی

زبان وزین
زبان وزین

home quarantine (n):قرنطینه خانگی

home quarantined (adj):قرنطینه خانگی

we are almost (mostly) home quarantined:ما اکثرا در قرنطینه خانگی هستیم

you name it: و غیره

outbreak:شیوع فراگیر

browsing through the internet:جستجو در اینترنت

further programs:برنامه‌های آینده

مدرس: حسین ناظمیان

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال