در حال بارگذاری ویدیو ...

رانندگی با سرعت بالا در آزادراه

Takin
Takin

رانندگی با سرعت بالا در آزادراه
تخطی از محدودیت‌های سرعت تعریف خاص و جداگانه‌ای ندارد. برای هر نوع معبر شهری و برون شهری حداکثر سرعت مجازی تعیین شده است. این محدودیت بر اساس شرایط آن معبر و عوامل دیگر بستگی دارد. برای همین شاید در جاده‌ای حداکثر سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت و در جاده‌ای مشابه آن و در نقطه دیگر از کشور، حداکثر ۶۰ کیلومتر بر ساعت تعریف شده باشد. مطمئن باشید که این مقدار با استفاده از روش‌های کارشناسی تعیین شده است. اصلاَ نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جوانب مهم، حداقل و حداکثر سرعتی را تعیین کرد.

تخطی از سرعت مطمئنه به این معناست که راننده وسیله نقلیه به حداکثر سرعت تعیین شده توجهی ندارد و در طول مسیر بیش از این مقدار رانندگی می‌کند. اگر راننده‌ای به دنبال این است تا به دلیل سرعت جریمه نشود، همیشه باید حواسش به حداکثر سرعت مجاز در معابر درون شهری و برون شهری باشد. البته که اگر جان سرنشینان خود و حتی وسیله نقلیه مقابل هم مهم باشد، باز هم باید به سرعت بالا توجه کرد.

مقدار حداکثر سرعت مجاز در معابر چقدر است؟
حال به سراغ پاسخ پرسش اصلی یعنی حداکثر سرعت مجاز در هر یک از معابر درون و برون شهری ۱۴۰۱ می‌رویم. به عبارتی میزان سرعتی که شما نباید بیشتر از آن رانندگی کنید.

حداکثر سرعت مجاز در معابر درون شهری و مسکونی
حدکثر سرعت مجاز در معابر شریانی درجه یک به صورت زیر است:

آزادراه‌ها حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت
بزرگراه‌ها حداکثر ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت
در معابر شریانی درجه دو به صورت زیر است:

خیابان اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر بر ساعت
خیابان فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر بر ساعت
در معابر محلی و میدان حداکثر ۳۰ کیلومتر بر ساعت است.
https://cutt.ly/JCAqiif

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

رانندگی با سرعت بالا در آزادراه

۱ لایک
۰ نظر

رانندگی با سرعت بالا در آزادراه
تخطی از محدودیت‌های سرعت تعریف خاص و جداگانه‌ای ندارد. برای هر نوع معبر شهری و برون شهری حداکثر سرعت مجازی تعیین شده است. این محدودیت بر اساس شرایط آن معبر و عوامل دیگر بستگی دارد. برای همین شاید در جاده‌ای حداکثر سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت و در جاده‌ای مشابه آن و در نقطه دیگر از کشور، حداکثر ۶۰ کیلومتر بر ساعت تعریف شده باشد. مطمئن باشید که این مقدار با استفاده از روش‌های کارشناسی تعیین شده است. اصلاَ نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جوانب مهم، حداقل و حداکثر سرعتی را تعیین کرد.

تخطی از سرعت مطمئنه به این معناست که راننده وسیله نقلیه به حداکثر سرعت تعیین شده توجهی ندارد و در طول مسیر بیش از این مقدار رانندگی می‌کند. اگر راننده‌ای به دنبال این است تا به دلیل سرعت جریمه نشود، همیشه باید حواسش به حداکثر سرعت مجاز در معابر درون شهری و برون شهری باشد. البته که اگر جان سرنشینان خود و حتی وسیله نقلیه مقابل هم مهم باشد، باز هم باید به سرعت بالا توجه کرد.

مقدار حداکثر سرعت مجاز در معابر چقدر است؟
حال به سراغ پاسخ پرسش اصلی یعنی حداکثر سرعت مجاز در هر یک از معابر درون و برون شهری ۱۴۰۱ می‌رویم. به عبارتی میزان سرعتی که شما نباید بیشتر از آن رانندگی کنید.

حداکثر سرعت مجاز در معابر درون شهری و مسکونی
حدکثر سرعت مجاز در معابر شریانی درجه یک به صورت زیر است:

آزادراه‌ها حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت
بزرگراه‌ها حداکثر ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت
در معابر شریانی درجه دو به صورت زیر است:

خیابان اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر بر ساعت
خیابان فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر بر ساعت
در معابر محلی و میدان حداکثر ۳۰ کیلومتر بر ساعت است.
https://cutt.ly/JCAqiif