Skip to main content
زولا
۱,۲۸۱ بازدید

  • فرشید  اکبری

اکوچت ۱۵ / احمد زید آبادی

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

رویکرد اقتصادی احزاب سیاسی در تمامی کشورهای توسعه یافته و نوظهور اقتصادی برای شهروندان این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. به این معنا که هر حزب سیاسی منش اقتصادی خود را دارد و طرفدار مجموعه ای از سیاست های اقتصادی مشخص است. اما در ایران این افراد هستند که در عرصه حضور دارند و احزاب نقش کمرنگی دارند و اساسا رویکرد اقتصادی خاصی نیز ندارند. چرا احزاب در ایران حضور قدرتمند ندارند و از سوی دیگر از رویکرد اقتصادی خاصی برخوردار نیستند؟ احمد زید در این برنامه به بررسی این موضوع پرداخته است.