در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش سلفژ در کرج قسمت سوم - آموزشگاه موسیقی در کرج

آموزشگاه موسیقی ملودی
کانال تایید شده آموزشگاه موسیقی ملودی

آموزش سلفژ در کرج قسمت سوم - آموزشگاه موسیقی ملودی تخصصی ترین آموزشگاه موسیقی در کرج تلفن: ۰۲۶۳۴۲۱۸۴۳۹
https://melody-amoozeshgah.ir/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D9%81%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC/

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

آموزش سلفژ در کرج قسمت سوم - آموزشگاه موسیقی در کرج

۱ لایک
۰ نظر

آموزش سلفژ در کرج قسمت سوم - آموزشگاه موسیقی ملودی تخصصی ترین آموزشگاه موسیقی در کرج تلفن: ۰۲۶۳۴۲۱۸۴۳۹
https://melody-amoozeshgah.ir/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D9%81%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC/

موسیقی و هنر