آموزشگاه موسیقی ملودی

کانال تایید شده آموزشگاه موسیقی ملودی

آموزش سه تار در کرج ۰۳:۱۹
آموزش تار در کرج ۰۵:۵۵
آموزش آواز در کرج ۰۱:۰۰