آموزشگاه موسیقی ملودی

کانال تایید شده آموزشگاه موسیقی ملودی

آموزش دف در کرج ۳ - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۰
آموزش سه تار در کرج ۰۳:۱۹
۴۶ بازدید ۲۷ روز پیش
آموزش دف در کرج ۲ - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۲
آموزش دف در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۰:۴۹
آموزش تار در کرج ۰۵:۵۵
۶۰ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش یوکللی کرج آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۳:۱۰
آموزش ویولن در کرج ۰۳:۴۰
۱۲۱ بازدید ۴ ماه پیش
اوشین - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۵
۹۰ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش آواز در کرج ۰۱:۰۰
۷۹ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش نی کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۰
آموزش گیتار الکتریک کرج 3- nothing else matters ۰۰:۳۲
آهنگ فوتبالیست ها - آموزش گیتار در کرج ۰۱:۰۴
آموزش nothing else matter با گیتار الکتریک ۰۶:۰۷
آموزش دف در کرج ۰۰:۳۰
۹۱ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش نی در کرج گوهردشت ۰۱:۰۷
۶۹ بازدید ۶ ماه پیش
دونوازی ناقاره و قانون ۰۰:۵۸
۸۹ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش دف در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۰:۴۷
آموزش نی در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۰:۵۹