آموزشگاه موسیقی ملودی

کانال تایید شده آموزشگاه موسیقی ملودی

آموزشگاه موسیقی در کرج ملودی ۰۱:۰۰
۱۲۱ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش سه تار کرج آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۲:۰۰
کلاس دف در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۰:۳۵
آموزش دف در کرج زیر نظر هانیه گل محمدی ۰۰:۳۲
آموزش سه تار در کرج ۰۳:۱۹
۶۸ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش دف در کرج ۲ - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۲
آموزش دف در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۰:۴۹
آموزش تنبک در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۳:۳۸
آموزش تار در کرج 2 - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۴:۱۳
آموزش تار در کرج ۰۵:۵۵
۱۴۷ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش تار در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۶:۰۷
آموزش یوکللی کرج آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۳:۱۰
آموزش ویولن در کرج ۰۳:۴۰
۱۵۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش گیتار پاپ – آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۱
آموزش سنتور در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۰
آموزش تنبور کرج – آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۴:۱۵
آموزش ساز نی در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۰
اوشین - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۵
۱۲۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش تنبور در کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۰:۵۹
آموزش آواز در کرج ۰۱:۰۰
۹۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش نی کرج - آموزشگاه موسیقی ملودی ۰۱:۰۰