آموزشگاه موسیقی ملودی

کانال تایید شده آموزشگاه موسیقی ملودی

آموزش هنگ درام در کرج ۰۰:۴۴
آموزش سه تار در کرج ۰۳:۱۸
آموزش تار در کرج ۰۵:۵۴
آموزش ویولن در کرج ۰۳:۴۰
آموزش آواز در کرج ۰۱:۰۰