در حال بارگذاری ویدیو ...

مفهوم درز انقطاع و نحوه محاسبه و تعیین درز انقطاع بین دو ساختمان

۹۱ بازدید
سبزسازه
سبزسازه

مفهوم درز انقطاع و نحوه محاسبه و تعیین میزان درز انقطاع بین دو ساختمان بر اساس ضوابط استاندارد 2800
برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/apr30

نظرات
تا کنون نظری ثبت نشده است
پاسخ به