سبزسازه
سبزسازه

سبزسازه

بررسی نیروهای طراحی فونداسیون ۰۱:۴۵
۱۳۰ بازدید ۸ ماه پیش
محاسبه بار برف در سازه ۰۲:۳۹
۵۲ بازدید ۸ ماه پیش
معیار های انتخاب نوع پی در سازه ۰۳:۲۸
۱۳۵ بازدید ۸ ماه پیش
محاسبه حداقل بار برف ۰۱:۱۹
۵۷ بازدید ۸ ماه پیش
بار زنده ناشی از دیوار جداکننده ۰۲:۴۸
بررسی بار مرده المان های سازه ای ۰۱:۵۵
نکات اجرایی نصب ستون در تکلا استراکچرز ۰۲:۲۵
نکات حمل و نقل یراق آلات در فهرست بها ۰۱:۲۳
علت اجرای بلوکاژ در سازه ۰۱:۱۱
۱۰۹ بازدید ۸ ماه پیش
بررسی پلان سازه ای و معماری توسط مترور ۰۳:۴۷
نکات متره ای پلان شیب بندی بام در اتوکد ۰۲:۲۸
نحوه محاسبه اساس مقطع الاستیک و پلاستیک ۴۵:۳۱
تعیین تعداد میلگرد در تیر بتنی ۰۸:۵۹
۷۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
نحوه خاموت گذاری در ستون بتنی با حل یک مثال ۰۳:۳۰
نحوه خاموت گذاری در ستون بتنی ۱۳:۲۸
۲۶۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
تحلیل سوالات آزمون محاسبات مهر 98 ۳۰:۱۲
پاسخ تشریحی آزمون محاسبات مهر 98 ۰۱:۳۲
بارگذاری و طراحی آسانسور در ایتبس ۰۸:۱۵
بررسی لزوم مدلسازی راه پله در ایتبس ۰۲:۳۶
جوشکاری به روش جوش زیرپودری ۰۰:۵۸
۳۱ بازدید پارسال