سبزسازه
سبزسازه

سبزسازه

بررسی نیروهای طراحی فونداسیون ۰۱:۴۵
محاسبه بار برف در سازه ۰۲:۳۹
۶۷ بازدید پارسال
معیار های انتخاب نوع پی در سازه ۰۳:۲۸
محاسبه حداقل بار برف ۰۱:۱۹
۶۳ بازدید پارسال
بار زنده ناشی از دیوار جداکننده ۰۲:۴۸
بررسی بار مرده المان های سازه ای ۰۱:۵۵
نکات حمل و نقل یراق آلات در فهرست بها ۰۱:۲۳
علت اجرای بلوکاژ در سازه ۰۱:۱۱
۱۷۸ بازدید پارسال
تعیین تعداد میلگرد در تیر بتنی ۰۸:۵۹
نحوه خاموت گذاری در ستون بتنی ۱۳:۲۸
۳۸۳ بازدید پارسال
تحلیل سوالات آزمون محاسبات مهر 98 ۳۰:۱۲
پاسخ تشریحی آزمون محاسبات مهر 98 ۰۱:۳۲
بارگذاری و طراحی آسانسور در ایتبس ۰۸:۱۵
بررسی لزوم مدلسازی راه پله در ایتبس ۰۲:۳۶
جوشکاری به روش جوش زیرپودری ۰۰:۵۸
۳۴ بازدید پارسال