در حال بارگذاری ویدیو ...

بررسی بار مرده المان های سازه ای

۳۴ بازدید
سبزسازه
سبزسازه

آیا می دانید چرا در هنگام تعریف انواع بار ها در سازه، اکثر مهندسین پیشنهاد می دهند تنها ضریبmultiplier self weightبار مرده را یک بگذارید و مابقی بار ها صفر باشد؟

در این ویدئو کوتاه مهندس بداغی فلسفه این پیشنهاد را بیان خواهد کرد. برای دریافت آموزش کامل این ویدئو به آدرس زیر مراجعه کنید
https://sbz.one/safe

نظرات
نماد کانال
تا کنون نظری ثبت نشده است.
پاسخ به
نماد کانال