Skip to main content
بلک میرور
۳۶۱ بازدید

سربازان کوچک آخرین فیلم از جبهه اودر 1945

رضاکیانی موحد
رضاکیانی موحد
منتشر شده در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

سربازان کم سن و سال ارتش هیتلر شاید آدمکش های خوبی بودند اما سربازان خوبی نبودند.