در حال بارگذاری ویدیو ...

نارضایتی از وضعیت موجود مهمترین عامل موفقیت 09125281952

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

موفقیت حاصل طی شدن یک فرآیند است و یکی از مهمترین گامها در این فرایند نارضایتی از شرایط موجودتان است. به محض اینکه شما از وضعیت موجود راضی شوید دست از حرکت برداشته و دیگر تمایلی به پیشرفت و حرکت رو به جلو ندارید و در نتیجه درجا می زنید و رو به جلو حرکت نمی کنید. شما باید تمرین کنید هیچگاه به شرایط موجود اکتفا نکنید تا بتوانید به پیروزی و موفقیت دست پیدا کنید. موفقیت حاصل تمایل شما به پیشرفت و پیروزیست.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

نارضایتی از وضعیت موجود مهمترین عامل موفقیت 09125281952

0 لایک
72 بازدید
0 کامنت

موفقیت حاصل طی شدن یک فرآیند است و یکی از مهمترین گامها در این فرایند نارضایتی از شرایط موجودتان است. به محض اینکه شما از وضعیت موجود راضی شوید دست از حرکت برداشته و دیگر تمایلی به پیشرفت و حرکت رو به جلو ندارید و در نتیجه درجا می زنید و رو به جلو حرکت نمی کنید. شما باید تمرین کنید هیچگاه به شرایط موجود اکتفا نکنید تا بتوانید به پیروزی و موفقیت دست پیدا کنید. موفقیت حاصل تمایل شما به پیشرفت و پیروزیست.