Skip to main content
علی بابا
۳۵۶ بازدید

عملیات نجات پلنگی که درچاله گیر کرده بود خوب پیش نرفت

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

یک پلنگ در روستای هامدی ماندادی در جوی گیر کرده بود. این حیوان پس از آن ناگهان به چاه افتاد در نهایت بد شانسی میان چاه گیر کرد.