در حال بارگذاری ویدیو ...

کورش دشمن آریائی‌ها

۰ نظر گزارش تخلف
کانال
کانال

نکته‌ها:
۱) آریائی اصیل اهل خراسان بزرگ است.
۲) کورش به اشتباه آریائی گفته می‌شود چرا که دشمن آریائی‌ها بود.
۳) کورش در جنگ با آریائی‌ها وفات یافت.
۴) افغان‌ها و تاجیک‌ها و ترکمن‌ها و ازبک‌ها نیز آریائی محسوب می‌شوند.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

کورش دشمن آریائی‌ها

۰ لایک
۰ نظر

نکته‌ها:
۱) آریائی اصیل اهل خراسان بزرگ است.
۲) کورش به اشتباه آریائی گفته می‌شود چرا که دشمن آریائی‌ها بود.
۳) کورش در جنگ با آریائی‌ها وفات یافت.
۴) افغان‌ها و تاجیک‌ها و ترکمن‌ها و ازبک‌ها نیز آریائی محسوب می‌شوند.

علم و فن آوری