در حال بارگذاری ویدیو ...

Nightcore→ We Don't Talk Anymore

۶۹۵ بازدید
۷۲ نظر گزارش تخلف
Maria 2003
Maria 2003

دیگه با هم حرف نمیزنیم
دیگه با هم دیگه حرف نمیزنیم
دیگه با هم حرف نمیزنیم
مثل قبلا
دیگه عاشق هم نیستیم
این ها به خاطر چی بود
دیگه با هم حرف نمیزنیم
مثلا قبلا که حرف میزدیم
شنیدم کسی رو که دنبالش میگشتی رو پیدا کردی
دنبالش میگشتی
کاش میدونستم اون من نبودم
چون بعد از این مدت هنوز متعجبم
چرا نمیتونم ولت کنم
درست مثل کاری که تو کردی
نمیخوام بدونم که
چه لباسی رو امشب میپوشی
که اون تو رو محکم گرفته
مثل جوری که من گرفتمت
زیاده روی کرده بودم
باید میدونستم عشقت یه بازیه
دیگه نمیتونم از سرم بیرونت کنم
خیلی خجالت آوره
دیگه با هم حرف نمیزنیم
دیگه با هم دیگه حرف نمیزنیم
دیگه با هم حرف نمیزنیم
مثل قبلا
دیگه عاشق هم نیستیم
این ها به خاطر چی بود
دیگه با هم حرف نمیزنیم
مثلا قبلا که حرف میزدیم

امیدوارم کنار کسی دراز کشیده باشی که
بدونه چجوری مثل من عاشقت باشه
باید دلیل خوبی وجود داشته باشه برای رفتنت
تا ابد فکر میکنم که
شاید بخوای بیام پشت درت ظاهر بشم
میترسم که اشتباه فکر کرده باشم
نمیخوام بدونم که
داری به چشماش نگاه میکنی
یا اینکه داره محکم بغلت میکنه جوری که قبلا من بغلت میکردم
زیاده روی کردم
باید میدونستم عشقت یه بازیه
دیگه نمیتونم از ذهنم بیرونت کنم
خیلی خجالت آوره
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
ترجمش بود._.
من عاشق این آهنگمT~T

نظرات
Loading...