در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش ورد - بخش سوم - ویرایش متن - قسمت دوم

مدرسه دیجیتال عرفان تاتس
مدرسه دیجیتال عرفان تاتس

تغییر نماهای سند
بررسی نماهای سند
کار با قاب پیمایش
بزرگنمایی و کوچک نمایی
درج یک نماد
کار با معادلات
تنظیم گزینه ها برای انجام کارهای جانبی
استفاده از کارهای جانبی
ترجمه متن

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش ورد - بخش سوم - ویرایش متن - قسمت دوم

۰ لایک
۰ نظر

تغییر نماهای سند
بررسی نماهای سند
کار با قاب پیمایش
بزرگنمایی و کوچک نمایی
درج یک نماد
کار با معادلات
تنظیم گزینه ها برای انجام کارهای جانبی
استفاده از کارهای جانبی
ترجمه متن

آموزش