در حال بارگذاری ویدیو ...

درس DNA کارآفرینی | ویژگی عاملیت در کارآفرینی | علی خادم الرضا

علی خادم الرضا
علی خادم الرضا

درس DNA کارآفرینی؛ اصول بنیادین کارآفرینی در دنیای امروز | علی خادم الرضا در فرادرس | بررسی ویژگی عاملیت Agancy در کارآفرینی | کارآفرین شخصی است که این توانایی را دارد تا در شرایط سخت، ناملایمات، ریسک و عدم قطعیت بالا، خلاف جریان حرکت کند، راه خود را باز کند یا اینکه راه خود را از هیچ خلق کند. این قدرت درونی کارآفرینی در اصلاح عاملیت (قدرت عمل کردن) نامیده می شود.
برای مشاهده ویدئوهای بیشتر، سرفصلها و توضیحات بیشتر درس DNA کارآفرینی علی خادم الرضا روی لینک کلیک کنید:
https://alikhademoreza.ir/product/dna-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

درس DNA کارآفرینی | ویژگی عاملیت در کارآفرینی | علی خادم الرضا

۰ لایک
۰ نظر

درس DNA کارآفرینی؛ اصول بنیادین کارآفرینی در دنیای امروز | علی خادم الرضا در فرادرس | بررسی ویژگی عاملیت Agancy در کارآفرینی | کارآفرین شخصی است که این توانایی را دارد تا در شرایط سخت، ناملایمات، ریسک و عدم قطعیت بالا، خلاف جریان حرکت کند، راه خود را باز کند یا اینکه راه خود را از هیچ خلق کند. این قدرت درونی کارآفرینی در اصلاح عاملیت (قدرت عمل کردن) نامیده می شود.
برای مشاهده ویدئوهای بیشتر، سرفصلها و توضیحات بیشتر درس DNA کارآفرینی علی خادم الرضا روی لینک کلیک کنید:
https://alikhademoreza.ir/product/dna-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/

آموزش