در حال بارگذاری ویدیو ...

آب مقطرگیری رویان ایران

royaniran
royaniran

دستگاه آب مقطرگیری آزمایشگاهی جهت تهیه آب مقطر در آزمایشگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. آب مقطر یا آب چکیده آبی است که ناخالصی آن به شیوه تقطیر گرفته شده است و با فیلتر های رزینی به حداکثر خالص سازی رسیده اند.
https://royaniran.com/product/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آب مقطرگیری رویان ایران

۰ لایک
۰ نظر

دستگاه آب مقطرگیری آزمایشگاهی جهت تهیه آب مقطر در آزمایشگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. آب مقطر یا آب چکیده آبی است که ناخالصی آن به شیوه تقطیر گرفته شده است و با فیلتر های رزینی به حداکثر خالص سازی رسیده اند.
https://royaniran.com/product/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/

علم و فن آوری