Skip to main content
زولا
۷۳۹ بازدید

حسنعلی قنبری: ضریب تغییر پول، عددی غیر رند باشد

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۸

حسنعلی قنبری درباره #حذف_صفر ها از #پول ملی می‌گوید: بهتر است ضریب تغییر یک عدد غیررند باشد تا ارتباط ذهنی و فوری برای تبدیل کردن پول جدید به قدیم را از بین ببرد؛ چنانچه آلمان پیش از این، چنین کرد.
#اقتصاد