در حال بارگذاری ویدیو ...

مقاوم سازی با الیاف کربن

پلی می
پلی می

دو مزیت بارز و مهم الیاف کربن تک جهته شرکت CTech-LLC، استحکام عالی و وزن بسیار پایین این الیاف است. وزن مخصوص الیاف کربن در حدود 1/8 است در حالی که آهن دارای وزن مخصوص 7/8 می‌باشد. الیاف کربن همچنین سبکتر از آلومینیم و الیاف شیشه با وزن مخصوص به ترتیب 2/7 و 2/5 می‌باشد. علاوه بر این الیاف کربن تک جهته از خواص مکانیکی و مدول الاستیسیته بالایی برخوردارند. استحکام ویژه الیاف کربن با تقسیم استحکام کششی بر چگالی محاسبه می‌شود که حدودا ده برابر استحکام ویژه آهن و مدول الاستیسیته الیاف کربن حدود 7 برابر آهن است. به همین دلیل الیاف کربن با توجه به سبکی و وزن پایین، جهت جایگزینی مواد فلزی مرسوم بسیار مورد توجه است. از جمله ویژگی‌های الیاف کربن تک جهته اینکه به دلیل خستگی تخریب نمی‌گردد، دچار خوردگی نمی‌شود و از لحاظ خواص شیمیایی و حرارتی پایدارند، از طرف دیگر قابلیت اطمینان بالا و خواص ثابت در گذر زمان و تحت شرایط محیطی مختلف، موجب استفاده بیش از پیش از الیاف کربن تک جهته شده است.
https://polyme.ir/products/ud-carbon-wraps-ctech-llc/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال