Skip to main content
۲۱ بازدید

اسکرابر - شستشوی سطوح کف در کارخانه ها با اسکرابر صنعتی

شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)
کانال تایید شده شرکت ابراهیم ( اسکرابر - کف شوی -واترجت - سوییپر)
منتشر شده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

برای شستشوی سطوح کف در کارخانه ها و کارگاه ها از دستگاه اسکرابر استفاده می شود. اسکرابر به خوبی سطح را توسط برس دیسکی شستشو می دهد. به دلیل نظم در ساختار برس،‌ آب به طور یکنواخت در سطح پخش می شود. پس از شستشو، تی قوسی شکل که در انتهای دستگاه قرار دارد، آب اضافی را به همراه آلودگی جمع آوری می نماید.
شرکت ابراهیم 87184-021
http://www.ebrahimco.com/cat/1-Scrubber_Dryer_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1