Skip to main content
زولا
۱۲۷ بازدید

روش سخنرانی چیست؟ استاد حسینیان

سخنوران
سخنوران
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

www.sokhanvaran.org
کانون سخنوران
چه تفاوتی بین سخنرانی و حرف زدن و صحبت کردن معمولی است. در چه زمانی حرف و کلام ما به سخنرانی تبدیل می شود و روش این کار چیست؟ در این ویدئو استاد محمدعلی حسینیان بنیانگذار سخنوری حرفه ای در کشور به تبیین و توضیح این موضوع می پردازد.