Skip to main content
۸۱۵ بازدید

فوران آتشفشان هاوایی

News
News
منتشر شده در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۷

فوران آتشفشان هاوایی باعث تخریب بیش از ۸۰ خانه و ۸۹۰ هکتار زمین شد.