Skip to main content
تک بلیط
۹۱۵ بازدید

کنایه‌های رشیدپور به شهردار قزوین برای قبر هدیه دادن به خبرنگاران

News
News
منتشر شده در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷