در حال بارگذاری ویدیو ...

دفترچه محاسبات سازه

۰ نظر گزارش تخلف
کارامحاسب
کارامحاسب

✅ تمام اطلاعاتی را که کاربر در حین طراحی به نرم افزار کارامحاسب میدهد مانند پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه ضریب زلزله، کنترل سازه و تهیه دفترچه محاسبات، داخل فایل جاری ایتبس ذخیره میشود

✅ ذخیره تمام اطلاعات داخل فایل EDB باعث ایجاد یکپارچگی در اطلاعات پروژه شده و برای همیشه به پراکندگی پارامترها و اطلاعات برای فایلهای شما پایان میبخشد.

✅ پلاگین کارامحاسبات میتواند هر زمان در هنگام باز شدن پنجره ها، این اطلاعات را فراخوانی نموده و همینطور در تهیه یک دفترچه محاسبات کامل و سفارشی سازی شده استفاده نماید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دفترچه محاسبات سازه

۰ لایک
۰ نظر

✅ تمام اطلاعاتی را که کاربر در حین طراحی به نرم افزار کارامحاسب میدهد مانند پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه ضریب زلزله، کنترل سازه و تهیه دفترچه محاسبات، داخل فایل جاری ایتبس ذخیره میشود

✅ ذخیره تمام اطلاعات داخل فایل EDB باعث ایجاد یکپارچگی در اطلاعات پروژه شده و برای همیشه به پراکندگی پارامترها و اطلاعات برای فایلهای شما پایان میبخشد.

✅ پلاگین کارامحاسبات میتواند هر زمان در هنگام باز شدن پنجره ها، این اطلاعات را فراخوانی نموده و همینطور در تهیه یک دفترچه محاسبات کامل و سفارشی سازی شده استفاده نماید.

علم و فن آوری