در حال بارگذاری ویدیو ...

الکترومغناطیس به زبان ساده

چگونه و چطور
چگونه و چطور

00:00 - معرفی
00:32 - اسپانسر
00:58 - الکترومغناطیس دقیقا چیه
04:44 - تاریخچه‌ی الکترومغناطیس
08:32 - پاسخ به بعضی سوالات
14:00 - بخش پایانی

===================================

اینستاگرم من
https://www.instagram.com/arantik.ch
ایمیل من
arantik.ch@gmail.com
کانال تلگرام
https://t.me/arantikchannel
حمایت از کانال آرانتیک
https://idpay.ir/arantik
(لازمه داخل ایران حساب داشته باشید)
===================================
منابع

http://commons.princeton.edu/motorcycledesign/wp-content/uploads/sites/70/2018/06/EM-History.pdf
http://labman.phys.utk.edu/phys222core/modules/m6/production_of_em_waves.html
https://science.nasa.gov/ems/02_anatomy
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mod3.html
https://science.nasa.gov/ems/09_visiblelight
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4712787/
https://www.space.com/wave-or-particle-ask-a-spaceman.html

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

الکترومغناطیس به زبان ساده

۳ لایک
۰ نظر

00:00 - معرفی
00:32 - اسپانسر
00:58 - الکترومغناطیس دقیقا چیه
04:44 - تاریخچه‌ی الکترومغناطیس
08:32 - پاسخ به بعضی سوالات
14:00 - بخش پایانی

===================================

اینستاگرم من
https://www.instagram.com/arantik.ch
ایمیل من
arantik.ch@gmail.com
کانال تلگرام
https://t.me/arantikchannel
حمایت از کانال آرانتیک
https://idpay.ir/arantik
(لازمه داخل ایران حساب داشته باشید)
===================================
منابع

http://commons.princeton.edu/motorcycledesign/wp-content/uploads/sites/70/2018/06/EM-History.pdf
http://labman.phys.utk.edu/phys222core/modules/m6/production_of_em_waves.html
https://science.nasa.gov/ems/02_anatomy
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mod3.html
https://science.nasa.gov/ems/09_visiblelight
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4712787/
https://www.space.com/wave-or-particle-ask-a-spaceman.html

علم و فن آوری