Skip to main content
۱۴۸ بازدید

کوادروکوپترهای قاتل

رضاکیانی موحد
رضاکیانی موحد
منتشر شده در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۷

کوادرو کوپترهای قاتل که به صورت شبکه ای با هم در ارتباط هستند و می توانند به اهداف خود حمله گروهی کنند.