در حال بارگذاری ویدیو ...

تعویق در پرداخت مالیات به معنای فرار مالیاتی نیست

عصراقتصاد
کانال تایید شده عصراقتصاد

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران: تعویق در پرداخت مالیات به معنای فرار مالیاتی نیست
تصویب قوانین مربوط به صندوق های مکانیزه و مالیات بر ارزش افزوده دو راهکار مبارزه با فرار مالیاتی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تعویق در پرداخت مالیات به معنای فرار مالیاتی نیست

0 لایک
0 کامنت

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران: تعویق در پرداخت مالیات به معنای فرار مالیاتی نیست
تصویب قوانین مربوط به صندوق های مکانیزه و مالیات بر ارزش افزوده دو راهکار مبارزه با فرار مالیاتی

اخبار و سیاست