Skip to main content
زولا
۳۵ بازدید

جرائم احتکار و گرانفروشی

موسسه حقوقی  آسایش گستران
موسسه حقوقی آسایش گستران
منتشر شده در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

جرائم احتکار و گرانفروشی در مواردی می تواند به اعدام منتهی شود