در حال بارگذاری ویدیو ...

ddddd12+پیشگویی شیخ شیرازی در مورد پسر بودن علیرضا قبل از تولد

dddd12.ir
dddd12.ir

علیرضا دهقان بهابادی فرزند حاج سکینه

و مرحوم ابوی حاج عباس دهقان

کارمند آموزش و پرورش بهاباد یزد

حاج سکینه در سن هشتاد و هشت

سالگی در سالروز تولد امام هشتم

تیرماه 1400

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال