در حال بارگذاری ویدیو ...

تعریف فرصت در کارآفرینی، کسب و کار و مدیریت | علی خادم الرضا

علی خادم الرضا
علی خادم الرضا

در این ویدئو که قسمتی از درس مدیریت استراتژیک است، درباره یکی از درون مایه های استراتژی، یعنی فرصت، صحبت می شود. انواع فرصت ها و برخی از راههای پاسخگویی به آنها توضیح داده می شود. همچنین در این باره صحبت می شود که چرا تشخیص و بهره برداری از فرصتها باید در چارچوب بضاعت و پتانسیلهای محیط کسب و کار اتفاق بیفتد.

https://alikhademoreza.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/

علی خادم الرضا؛ معلم مولف و مشاور کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تعریف فرصت در کارآفرینی، کسب و کار و مدیریت | علی خادم الرضا

۰ لایک
۰ نظر

در این ویدئو که قسمتی از درس مدیریت استراتژیک است، درباره یکی از درون مایه های استراتژی، یعنی فرصت، صحبت می شود. انواع فرصت ها و برخی از راههای پاسخگویی به آنها توضیح داده می شود. همچنین در این باره صحبت می شود که چرا تشخیص و بهره برداری از فرصتها باید در چارچوب بضاعت و پتانسیلهای محیط کسب و کار اتفاق بیفتد.

https://alikhademoreza.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/

علی خادم الرضا؛ معلم مولف و مشاور کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

آموزش