در حال بارگذاری ویدیو ...

درس شانزدهم - دو اصطلاح ژاپنی (زیرنویس فارسی) آموزش زبان ژاپنی

❀آموزش زبان ژاپنی❀
❀آموزش زبان ژاپنی❀

▼واژه‌های این درس▼
先輩★せんぱい
ارشد،سال بالایی(مدرسه)،کسی که تجربه کاریش بیشتره
●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●
後輩★こうはい
سال پایینی(مدرسه)،کسی که تجربه کاریش کمتره
●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●
先輩がこの本をくれたの
سنپای این کتاب رو به من داد
●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●

اضافه دستوری که پس از فاعل میاد
●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●
この
این(پیش از اسامی میاد و اشاره به چیزی نزدیک به گوینده داره)
●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●
本★ほん
کتاب
●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●

اضافه دستوری که پس از مفعول میاد(یه جورایی شبیه به*را*در فارسیه)
●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●
呉れる★くれる
دادن(اغلب به هیراگانا نوشته میشه)
●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●

اگه آخر جمله بیاد اضافه خبری محسوب میشه که اغلب خانوما ازش استفاده میکنن
●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●⚫●
▼لینک دانلود زیرنویس▼
http://s9.picofile.com/file/8351272692/Waku_Waku_Japanese_Language_Lesson_16_Japanese_Exclusive_Words.srt.html

نظرات
Loading...