در حال بارگذاری ویدیو ...

شیکر ارلن بالن آزمایشگاهی

royaniran
royaniran

به تمامی وسایلی که برای هم زدن،مخلوط کردن و به حرکت در آوردن مواد موجود در لوله ها و ظروف آزمایشگاهی استفاده می شوند، شیکر گفته می شود. شیکر ها انواع گوناگونی دارند که هر یک به صورت جداگانه نام اختصاصی خود را دارد. این دستگاه عموما دارای بخشی برای نگهداری ظروف با اشکال و اندازه های گوناگون است که متصل به اهرم های حرکتی با قابلیت حرکات متفاوت است.
عموما از این دستگاه در آزمایشگاه های بیولوژی و شیمیایی استفاده می شود.
https://royaniran.com/product/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شیکر ارلن بالن آزمایشگاهی

۰ لایک
۰ نظر

به تمامی وسایلی که برای هم زدن،مخلوط کردن و به حرکت در آوردن مواد موجود در لوله ها و ظروف آزمایشگاهی استفاده می شوند، شیکر گفته می شود. شیکر ها انواع گوناگونی دارند که هر یک به صورت جداگانه نام اختصاصی خود را دارد. این دستگاه عموما دارای بخشی برای نگهداری ظروف با اشکال و اندازه های گوناگون است که متصل به اهرم های حرکتی با قابلیت حرکات متفاوت است.
عموما از این دستگاه در آزمایشگاه های بیولوژی و شیمیایی استفاده می شود.
https://royaniran.com/product/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/

علم و فن آوری