در حال بارگذاری ویدیو ...

نوشیدن آب در طول روز

دکتر کورش صمدپو ر
دکتر کورش صمدپو ر

دکتر کورش صمدپور متخصص تغذیه
پزشک متخصص تغذیه ورژیم درمانی دارای مدرک PhDتغذیه ازدانشگاه کوینزلنداسترالیا
آدرس:تهران-آیت الله کاشانی
44072954
44976877

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نوشیدن آب در طول روز

۰ لایک
۰ نظر

دکتر کورش صمدپور متخصص تغذیه
پزشک متخصص تغذیه ورژیم درمانی دارای مدرک PhDتغذیه ازدانشگاه کوینزلنداسترالیا
آدرس:تهران-آیت الله کاشانی
44072954
44976877