در حال بارگذاری ویدیو ...

روش و شیوه نویسندگی مقاله و تکنیک های جستجو مقالات

تندخوانی
تندخوانی

مقدمات مقاله نویسی و آشنایی با انواع مقالات
چرایی نگارش مقاله و امتیازات داشتن یک مقاله
ارکان و ساختار مقاله
چگونگی نگارش عنوان مقاله
شیوه نوشتن اسامی نویسندگان
روش نگارش خلاصه مقاله
روش نگارش کلمات کلیدی مقاله
روش نگارش مقدمه مقاله
روش نگارش مواد و روش ها مقاله
روش نگارش نتایج و بحث مقاله
روش نگارش نتیجه گیری مقاله
روش نگارش تشکر و قدردانی مقاله
شیوه نگارش منابع مقاله
روش انتخاب مجله یا ژورنال برای چاپ مقاله
نکات مهم در انتخاب مجله جهت چاپ مقاله و موارد مدنظر داوران مقاله
جلسات آموزشی مقاله نویسی را همین حالا از سایت foghamoz.ir دانلود کنید

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روش و شیوه نویسندگی مقاله و تکنیک های جستجو مقالات

۰ لایک
۰ نظر

مقدمات مقاله نویسی و آشنایی با انواع مقالات
چرایی نگارش مقاله و امتیازات داشتن یک مقاله
ارکان و ساختار مقاله
چگونگی نگارش عنوان مقاله
شیوه نوشتن اسامی نویسندگان
روش نگارش خلاصه مقاله
روش نگارش کلمات کلیدی مقاله
روش نگارش مقدمه مقاله
روش نگارش مواد و روش ها مقاله
روش نگارش نتایج و بحث مقاله
روش نگارش نتیجه گیری مقاله
روش نگارش تشکر و قدردانی مقاله
شیوه نگارش منابع مقاله
روش انتخاب مجله یا ژورنال برای چاپ مقاله
نکات مهم در انتخاب مجله جهت چاپ مقاله و موارد مدنظر داوران مقاله
جلسات آموزشی مقاله نویسی را همین حالا از سایت foghamoz.ir دانلود کنید

علم و فن آوری