Skip to main content
تک بلیط
۲۰۳ بازدید

سیستم کنفرانس دیجیتال تلویک در سمینار شرکت ارتباط

ارتباط صدای برتر
ارتباط صدای برتر
منتشر شده در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵

شرکت ارتباط صدای برتر (.Ertebat Co) در جهت معرفی جدیدترین محصولات تلویک در حوزه سیستم های دیجیتال کنفرانس، سمیناری تخصصی-آموزشی را با حضور مدیران ارشد کمپانی تلویک آقای هابری سوفیان(Habri Soufiane) در بخش فروش خاورمیانه و افریقا و آقای دیدیر روز (Rosez Didier) مدیر محصول، مورخ 17 آبان ماه 1395 (7نوامبر) در هتل بین المللی اسپیناس خلیج فارس تهران (واقع در بلوار کشاورز) برگزار نمود.
وب سایت ارتباط صدای برتر : http://www.ertebat.co

جهت آشنایی بیشتر با محصولات بخش کنفرانس بر روی لینک زیر کلیک نمایید؛
http://www.ertebat.co/fa/conference/category