در حال بارگذاری ویدیو ...

کود ماهی مخصوص ریشه

سبزیار
سبزیار

کود ماهی مخصوص ریشه، فرمولی خاص از پودر ماهی، غنی شده با اسید هیومیک و انواع عناصر غذایی است که رشد ریشه را تحریک می کند.
کود ماهی مخصوص ریشه، با دارا بودن پروتئین ها و اسیدهای آمینه متنوع، نیتروژن و فسفر بالا در مقایسه با سایر کودهای دامی بسیار کارآمد بوده و رشد و کیفیت محصولات را تضمین می کند.
کود ماهی مخصوص ریشه، غنی شده با اسید هیومیک و انواع عناصر غذایی ماکرو و میکرو است که آن را تبدیل به محصولی ویژه برای افزایش رشد ریشه کرده است.
کود ماهی مخصوص ریشه، ماده آلی خاک را بهبود می بخشد و ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی را در خاک افزایش می دهد.
کود ماهی مخصوص ریشه، سرشار از مواد آلی و ارگانیک بوده و خاک و آب را آلوده نمی کند.
کود ماهی مخصوص ریشه، دارای منابع متفاوت نیتروژن است که بخش عمده ای از نیتروژن موجود در این کود به صورت کند رها بوده و سبب می شود نیتروژن به تدریج در اختیار گیاه قرار گیرد.
کود ماهی مخصوص ریشه، سبب بهبود خواص فیزیکی، میکروبی و شیمیایی خاک شده و ظرفیت نگه داری آب و مواد غذایی را در خاک زیاد می کند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کود ماهی مخصوص ریشه

۰ لایک
۰ نظر

کود ماهی مخصوص ریشه، فرمولی خاص از پودر ماهی، غنی شده با اسید هیومیک و انواع عناصر غذایی است که رشد ریشه را تحریک می کند.
کود ماهی مخصوص ریشه، با دارا بودن پروتئین ها و اسیدهای آمینه متنوع، نیتروژن و فسفر بالا در مقایسه با سایر کودهای دامی بسیار کارآمد بوده و رشد و کیفیت محصولات را تضمین می کند.
کود ماهی مخصوص ریشه، غنی شده با اسید هیومیک و انواع عناصر غذایی ماکرو و میکرو است که آن را تبدیل به محصولی ویژه برای افزایش رشد ریشه کرده است.
کود ماهی مخصوص ریشه، ماده آلی خاک را بهبود می بخشد و ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی را در خاک افزایش می دهد.
کود ماهی مخصوص ریشه، سرشار از مواد آلی و ارگانیک بوده و خاک و آب را آلوده نمی کند.
کود ماهی مخصوص ریشه، دارای منابع متفاوت نیتروژن است که بخش عمده ای از نیتروژن موجود در این کود به صورت کند رها بوده و سبب می شود نیتروژن به تدریج در اختیار گیاه قرار گیرد.
کود ماهی مخصوص ریشه، سبب بهبود خواص فیزیکی، میکروبی و شیمیایی خاک شده و ظرفیت نگه داری آب و مواد غذایی را در خاک زیاد می کند.