در حال بارگذاری ویدیو ...

CIF)Cost+Insurance+Freight)

bazargan sho
bazargan sho

CIF)Cost+Insurance+Freight) یا حمل تحت شرایط پرداخت کرایه حمل ، بیمه و هزینه کالا:
زمانی که قیمت کالا به صورت CIF اعلام میگردد منظور این است که در قیمت کالا ، بیمه و هزینه حمل تا بندر مقصد محاسبه شده است و ریسک حمل برعهده فروشنده(صادرکننده) است و خریدار کالا را در مقصد در حالیکه کرایه حمل آن توسط فروشنده پرداخت شده دریافت می نماید .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

CIF)Cost+Insurance+Freight)

۰ لایک
۰ نظر

CIF)Cost+Insurance+Freight) یا حمل تحت شرایط پرداخت کرایه حمل ، بیمه و هزینه کالا:
زمانی که قیمت کالا به صورت CIF اعلام میگردد منظور این است که در قیمت کالا ، بیمه و هزینه حمل تا بندر مقصد محاسبه شده است و ریسک حمل برعهده فروشنده(صادرکننده) است و خریدار کالا را در مقصد در حالیکه کرایه حمل آن توسط فروشنده پرداخت شده دریافت می نماید .

آموزش