در حال بارگذاری ویدیو ...

FOB(Free On Board)

bazargan sho
bazargan sho

FOB یعنی دریافت کالا روی عرشه کشتی
بدین معناست که فروشنده (صادرکننده) در بندر مبدا (معمولا) کالا را روی کشتی تحویل خریدار میدهد ، روی عرشه کشتی اشاره به پرداخت هزینه های گمرکی و البته جابجایی در بندر که تحت اصطلاح (THC):terminal Handling Costs می باشد را پرداخت نموده است و خریدار کرایه حمل تا مقصد را پرداخت خواهد نمود.
در فروش بصورت FOB ، فروشنده نسبت به فروش بصورت CIF مسئولت کمتری خواهد داشت

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

FOB(Free On Board)

0 لایک
0 کامنت

FOB یعنی دریافت کالا روی عرشه کشتی
بدین معناست که فروشنده (صادرکننده) در بندر مبدا (معمولا) کالا را روی کشتی تحویل خریدار میدهد ، روی عرشه کشتی اشاره به پرداخت هزینه های گمرکی و البته جابجایی در بندر که تحت اصطلاح (THC):terminal Handling Costs می باشد را پرداخت نموده است و خریدار کرایه حمل تا مقصد را پرداخت خواهد نمود.
در فروش بصورت FOB ، فروشنده نسبت به فروش بصورت CIF مسئولت کمتری خواهد داشت

آموزش