در حال بارگذاری ویدیو ...

ورزش برای باسن برزیلی

Aurora1373    (آرورا یا شفق قطبی)
Aurora1373 (آرورا یا شفق قطبی)

تمرینات یک هفته ایی برای باسن برزیلی .این مقدار حرکت که پشت هم میزنه مناسب افرادورزشکارهست اگرمبتدی هستید
از۵شماره درهفته شروع کنید بعدهفته ایی زیادکنیدکه گرفتگی نداشته باشید .تمرینات بیشتر خواستید به کانالش مراجعه کنید.ولی این حرکت و دراکثرورزش هاش انجام میده فکر کنم ورزش پایه است.تاثیرورزشهاشم دراندام خودش معلومه

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال