Skip to main content
۴۸ بازدید

آن روی سکه 1-3

علی مظفری
علی مظفری
منتشر شده در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸

در این موشن گرافیک با کارکرد بانک و نحوه خلق پول توسط آن آشنا می شوید.