در حال بارگذاری ویدیو ...

مهم تر از باور درک باور است

۰ نظر گزارش تخلف
پرشین حساب
پرشین حساب

ابزارهای موفقیت در بازار کارمالی و مالیاتی را اکثر علاقمندان می شناسند مثل باور، تلاش، تمرکز، برنامه ریزی و هدفگذاری، درکنارهمه ابزارهای خوب باید بدانیم کی و چگونه از این ابزارها استفاده کنیم! درک موقعیت می تواند شما را در این مسیریاری کند.

www.persianhesab.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مهم تر از باور درک باور است

۰ لایک
۰ نظر

ابزارهای موفقیت در بازار کارمالی و مالیاتی را اکثر علاقمندان می شناسند مثل باور، تلاش، تمرکز، برنامه ریزی و هدفگذاری، درکنارهمه ابزارهای خوب باید بدانیم کی و چگونه از این ابزارها استفاده کنیم! درک موقعیت می تواند شما را در این مسیریاری کند.

www.persianhesab.com

آموزش