Skip to main content
برنامه استعلام خلافی
۵۸ بازدید

عملکرد رفع نشتی مدار گرمایش و پکیج

پیاکو
پیاکو
منتشر شده در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷

شیوه رفع نشتی مدار گرمایش در اینجا نشان داده شده است. نشتی مدار گرمایش یا پکیج اگر ریز باشد با استفاده از این محلول قابل رفع شدن است. این کپسول برای 125 لیتر آب در مدار گرمایش و یا 15 متر رادیاتور مناسب می باشد.